(+84 4) 36288 549

hoimoitruongxdvn@gmail.com

Số 55 đường Giải phóng - Hà Nội

Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển và Thực tế Triển khai Công trình cân bằng năng lượng

Tổ chức Hội thảo quốc tế: “Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển và Thực tế Triển khai Công trình cân bằng năng lượng (ZEB) tại Nhật Bản và Khuyến nghị cho Việt Nam”.


Hội thảo tổ chức tại Hà Nội ngày 9/8/2023. Có sự đồng ý tổ chức của Bộ Xây dựng. Có sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản thuộc Trung tâm bảo tồn năng lượng Nhật Bản (ECCJ) thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (chi tiết xem bảng Phụ lục đính kèm).
 

ảnh: Các đại biểu tại Hội thảo ZEB phối hợp với Nhật Bản

LOGO ĐỐI TÁC - KẾT NỐI GIÁ TRỊ