(+84 4) 36288 549

hoimoitruongxdvn@gmail.com

Số 55 đường Giải phóng - Hà Nội

Chuyên gia lưu ý những yếu tố khi muốn biến bãi rác thành công viên

Mới đây, Hà Nội dự kiến sẽ sớm nghiên cứu để triển khai xây dựng khu vực chôn lấp rác thải thành công viên công cộng. Trước vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, để chuyển đổi bãi rác thành công viên cần lưu ý các yếu tố về quy hoạch cũng như những tác động đến môi trường.

VIDEO

https://laodong.vn/video-xa-hoi/chuyen-gia-luu-y-nhung-yeu-to-khi-muon-bien-bai-rac-thanh-cong-vien-1252723.ldo

 

 

LOGO ĐỐI TÁC - KẾT NỐI GIÁ TRỊ