Tin tức
Thứ Hai, 5/2/2018
Hội thảo khoa học
Đề tài “ Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 09-2013/BXD” tổ chức Hội thảo Khoa học.
Ngày 27-1-2018 tại Hội trường nhà G3 Đại Học Xây Dựng, Đề tài “ Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 09-2013/BXD” do GS.TS TRần Ngọc Chấn chủ trì đã tiến hành Hội thảo khoa học.
Đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, tư vấn xây dựng v.v.. đã tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp cho chủ nhiệm đề tài.
GS Trần Ngọc Chấn đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và cho biết sẽ khẩn trương bổ sung hoàn thành báo cáo để trình bầy cho Hội Đồng Khoa học Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam bảo vệ cấp cơ sở.
Nguyen van Muon

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo